Juhend

1. Korraldus

VII Pirita sügisjooks toimub pühapäeval, 24. septembril 2017 Pirita Kloostrimetsas.
Pirita sügisjooksu korraldab MTÜ Mähe Selts koostöös spordiklubiga Sinimäe.

2. Rada. Start. Finiš

Kogu perespordipäeva programm viiakse läbi võistluskeskuses Pirita Kloostrimetsa edelanurgas kulgeval Metsavahi teel, ca. 100m. kaugusel Pirita Majandusgümnaasiumist. Jooksurada kulgeb Kloostrimetsa metsateedel ja -radadel ning on tähistatud. Raja pikkuseks on 6 km. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate märguandeid.

Sügisjooksu start ja finiš on võistluskeskuses.

Start antakse kell 12.00.

Starditakse järjekorras:
Jooksjad, kepikõndijad, käijad.
Lastejooksud toimuvad alates kella 10.30 võistluskeskuses.
Pirita sügisjooksu finiš suletakse kell 13.15

3. Osavõtjad

Pirita sügisjooksust võivad osa võtta kõik jooksusõbrad, kes on antud distantsi läbimiseks piisavalt treenitud. Jooksust osavõtt toimub omal vastutusel.
Sügisjooksu starti lubatakse kuni 600 osavõtjat.

Stardigrupid:

I stardigrupp jooksjad
II stardigrupp kepikõndijad
III stardigrupp käijad

Vanusegrupid

vanuseklassi nimi sünniaasta
Tüdrukud 2002 ja hiljem sündinud
Neiud 1997 – 2001
Naised  1983 -1996
N35 1968 -1982
N50 1967 ja varem sündinud
Poisid 2002 ja hiljem sündinud
Noormehed 1997 – 2001
Mehed  1978 -1996
M40 1958-1977
M60 1957 ja varem sündinud

Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse distantsil protokolli põhiselt.

 

4. Registreerimine

Soodushinnaga osavõtjate registreerimine toimub kuni esmaspäevani, s.o. 11. septembrini 2017 kl 23.59.
Osaleja on võistlusele registreeritud peale osavõtumaksu laekumist sügisjooksu korraldaja MTÜ Mähe Selts arveldusarvele.

5. Osavõtumaksud

  naised, mehed, N35, M40

tüdrukud, neiud,      poisid, noormehed, N50, M60

kuni 11.09.2017

5.- eur

3.- eur

12.–20.09.2017

7.- eur

5.- eur

24. september 2017 – Võistluskeskuses (vaid sularahas)

10.- eur

10.- eur

Osavõtumaks tuleb tasuda MTÜ Mähe Selts arveldusarvele SEB pank EE041010220103038011. Selgitusse märkida  ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, kodukoht, klubi / asutus ja distantsi läbimise viis – jooks, kepikõnd, käimine (nt:  Silver Sügis, 1976, Tallinn, SK Jooksumees,  jooks).

Sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja võistleja loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

Stardimaterjalide väljastamine toimub Pirita sügisjooksu võistluskeskuses Metsavahi teel võistluspäeva hommikul, 24. septembril 2017 kell 9.30-11.50.

Ümberregistreerimine (k.a. nimevahetus) toimub kuni kella 17.00-ni 20. septembril 2017.a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimise soovist teatada sügisjooksu korraldajale e-mailiga: maheselts@gmail.com. Ümberregistreerimine maksab 3 eurot, lisaks on võimalik osavõtumaksude vahe tingituna vanusegrupi muutumisest .

6. Autasustamine

Sügisjooksu autasustamine toimub orienteeruvalt kell 13.20 võistluskeskuses.

Autasustatakse sügisjooksu põhidistantsi kolme paremat meest ja kolme paremat naist ning vanuseklasside (tüdrukud, neiud, N35, N50, poisid, noormehed, M40 ja M60) parimaid jooksjaid.

Kõik sügisjooksu lõpetajad saavad mälestuseks unikaalse “Pirita sügisjooks 2017” medali.

Sügisjooksu toetajate auhinnad loositakse välja kõikide põhidistantsi lõpetanud jooksjate, kepikõndijate ja käijate vahel.

7. Protestid

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jms kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 10 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad jooksu direktor, peakohtunik, arst. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

8. Üldinfo

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber,  ajavõtt, jook finišis, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
Pirita sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.