Juhend / Registreerimine

1. Korraldus

X Pirita sügisjooks toimub pühapäeval, 20. septembril 2020 Pirita Kloostrimetsas.
Pirita sügisjooksu korraldab MTÜ Mähe Selts koostöös spordiklubiga Sinimäe.

2. Rada. Start. Finiš

Kogu perespordipäeva programm viiakse läbi võistluskeskuses Pirita Kloostrimetsa edelanurgas kulgeval Metsavahi teel, ca. 100m. kaugusel Pirita Majandusgümnaasiumist.
Jooksurada kulgeb Kloostrimetsa metsateedel ja -radadel ning on tähistatud. Raja pikkuseks on 6 km. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate märguandeid.

Sügisjooksu start ja finiš on võistluskeskuses.

Start antakse kell 12.00.

Starditakse järjekorras:
Jooksjad, kepikõndijad, käijad.
Pirita sügisjooksu finiš suletakse kell 13.20

NB! Tulenevalt riigis kehtivast hädaolukorrast võib sügisjooksu võistlusprogrammis toimuda muudatused. Palun jälgida jooksvat infot uudisvoost!! 

3. Osavõtjad

Pirita sügisjooksust võivad osa võtta kõik jooksusõbrad, kes on antud distantsi läbimiseks piisavalt treenitud. Jooksust osavõtt toimub omal vastutusel.
Sügisjooksu starti lubatakse kuni 700 osavõtjat.

Stardigrupid:

I stardigrupp jooksjad
II stardigrupp kepikõndijad
III stardigrupp käijad

Vanusegrupid

vanuseklassi nimi sünniaasta
Tüdrukud T-9 2011 ja hiljem sündinud
Tüdrukud T-12 2008 – 2010
Tüdrukud T-15 2005 – 2007
Neiud 2000 – 2004
Naised  1986 -1999
N35 1971 -1985
N50 1970 ja varem sündinud
Poisid P-9 2011 ja hiljem sündinud
Poisid P-12 2008 – 2010
Poisid P-15 2005 – 2007
Noormehed 2000 – 2004
Mehed  1981 -1999
M40 1961-1980
M60 1960 ja varem sündinud

Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse distantsil protokolli põhiselt.

 

4. Registreerimine

Soodushinnaga osavõtjate registreerimine toimub kuni esmaspäevani, s.o. 7. septembrini 2020 kl 23.59.
Osaleja on võistlusele registreeritud peale osavõtumaksu laekumist sügisjooksu korraldaja MTÜ Mähe Selts arveldusarvele.

5. Osavõtumaksud

  naised, mehed, N35, M40 tüdrukud T-9, T-12, T-15, neiud,      poisid P-9, P-12, P-15, noormehed, N50, M60
kuni 07.09.2020

8.- eur

6.- eur

08.–16.09.2020

12.- eur

8.- eur

20. september 2020 – Võistluskeskuses (vaid sularahas)

15.- eur

15.- eur

Osavõtumaks tuleb tasuda MTÜ Mähe Selts arveldusarvele SEB pank EE041010220103038011. Selgitusse märkida  ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, kodukoht, klubi / asutus ja distantsi läbimise viis – jooks, kepikõnd, käimine (nt:  Silver Sügis, 1976, Tallinn, SK Jooksumees,  jooks).

Sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja võistleja loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

Stardimaterjalide väljastamine toimub Pirita sügisjooksu võistluskeskuses Metsavahi teel võistluspäeva hommikul, 20. septembril 2020 kell 10.00-11.50.

Ümberregistreerimine (k.a. nimevahetus) toimub kuni kella 17.00-ni 16. septembril 2020.a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimise soovist teatada sügisjooksu korraldajale e-mailiga: maheselts@gmail.com. Ümberregistreerimine maksab 3 eurot, lisaks on võimalik osavõtumaksude vahe tingituna vanusegrupi muutumisest .

6. Autasustamine

Sügisjooksu autasustamine toimub orienteeruvalt kell 13.20 võistluskeskuses.

Autasustatakse sügisjooksu põhidistantsi kolme paremat meest ja kolme paremat naist ning vanuseklasside (tüdrukud, neiud, N35, N50, poisid, noormehed, M40 ja M60) parimaid.

Kõik sügisjooksu lõpetajad saavad mälestuseks unikaalse “Pirita sügisjooks 2020” medali.

Sügisjooksu toetajate auhinnad loositakse välja kõikide põhidistantsi lõpetanud jooksjate, kepikõndijate ja käijate vahel. Loosiauhind väljastatakse ainult loosimise hetkel võistluskeskuses kohapeal olevale sügisjooksust osavõtjale. 

7. Protestid

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jms kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 20 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad jooksu direktor, peakohtunik, arst. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

8. Üldinfo

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber,  ajavõtt, jook finišis, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
Pirita sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.