Juhend

1. Korraldus

IX Pirita sügisjooks toimub pühapäeval, 22. septembril 2019 Pirita Kloostrimetsas.
Pirita sügisjooksu korraldab MTÜ Mähe Selts koostöös spordiklubiga Sinimäe.

2. Rada. Start. Finiš

Kogu perespordipäeva programm viiakse läbi võistluskeskuses Pirita Kloostrimetsa edelanurgas kulgeval Metsavahi teel, ca. 100m. kaugusel Pirita Majandusgümnaasiumist. Jooksurada kulgeb Kloostrimetsa metsateedel ja -radadel ning on tähistatud. Raja pikkuseks on 6 km. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate märguandeid.

Sügisjooksu start ja finiš on võistluskeskuses.

Start antakse kell 12.00.

Starditakse järjekorras:
Jooksjad, kepikõndijad, käijad.
Lastejooksud toimuvad alates kella 10.30 võistluskeskuses.
Pirita sügisjooksu finiš suletakse kell 13.15

3. Osavõtjad

Pirita sügisjooksust võivad osa võtta kõik jooksusõbrad, kes on antud distantsi läbimiseks piisavalt treenitud. Jooksust osavõtt toimub omal vastutusel.
Sügisjooksu starti lubatakse kuni 700 osavõtjat.

Stardigrupid:

I stardigrupp jooksjad
II stardigrupp kepikõndijad
III stardigrupp käijad

Vanusegrupid

vanuseklassi nimi sünniaasta
Tüdrukud 2004 ja hiljem sündinud
Neiud 1999 – 2003
Naised  1985 -1998
N35 1970 -1984
N50 1969 ja varem sündinud
Poisid 2004 ja hiljem sündinud
Noormehed 1999 – 2003
Mehed  1980 -1998
M40 1960-1979
M60 1959 ja varem sündinud

Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse distantsil protokolli põhiselt.

 

4. Registreerimine

Soodushinnaga osavõtjate registreerimine toimub kuni esmaspäevani, s.o. 9. septembrini 2019 kl 23.59.
Osaleja on võistlusele registreeritud peale osavõtumaksu laekumist sügisjooksu korraldaja MTÜ Mähe Selts arveldusarvele.

5. Osavõtumaksud

  naised, mehed, N35, M40 tüdrukud, neiud,      poisid, noormehed, N50, M60
kuni 09.09.2019

7.- eur

5.- eur

10.–18.09.2019

10.- eur

7.- eur

22. september 2019 – Võistluskeskuses (vaid sularahas)

13.- eur

13.- eur

Osavõtumaks tuleb tasuda MTÜ Mähe Selts arveldusarvele SEB pank EE041010220103038011. Selgitusse märkida  ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, kodukoht, klubi / asutus ja distantsi läbimise viis – jooks, kepikõnd, käimine (nt:  Silver Sügis, 1976, Tallinn, SK Jooksumees,  jooks).

Sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja võistleja loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

Stardimaterjalide väljastamine toimub Pirita sügisjooksu võistluskeskuses Metsavahi teel võistluspäeva hommikul, 22. septembril 2019 kell 9.30-11.50.

Ümberregistreerimine (k.a. nimevahetus) toimub kuni kella 17.00-ni 18. septembril 2019.a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimise soovist teatada sügisjooksu korraldajale e-mailiga: maheselts@gmail.com. Ümberregistreerimine maksab 3 eurot, lisaks on võimalik osavõtumaksude vahe tingituna vanusegrupi muutumisest .

6. Autasustamine

Sügisjooksu autasustamine toimub orienteeruvalt kell 13.20 võistluskeskuses.

Autasustatakse sügisjooksu põhidistantsi kolme paremat meest ja kolme paremat naist ning vanuseklasside (tüdrukud, neiud, N35, N50, poisid, noormehed, M40 ja M60) parimaid.

Kõik sügisjooksu lõpetajad saavad mälestuseks unikaalse “Pirita sügisjooks 2019” medali.

Sügisjooksu toetajate auhinnad loositakse välja kõikide põhidistantsi lõpetanud jooksjate, kepikõndijate ja käijate vahel. Loosiauhind väljastatakse ainult loosimise hetkel võistluskeskuses kohapeal olevale sügisjooksust osavõtjale. 

7. Protestid

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jms kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 15 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad jooksu direktor, peakohtunik, arst. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

8. Üldinfo

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber,  ajavõtt, jook finišis, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
Pirita sügisjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.